Biała linia

Firma Mediseal stosuje jeszcze bardziej spójne podejście pakietowe przy koncepcji Białej Linii. Pakowanie produktów farmaceutycznych odbywa się jako pojedynczy proces, bez czasochłonnych i drogich dostosowań maszyn do specyficznych wymagań poszczególnych krajów, co w innym przypadku byłoby konieczne.
Wszystkie elementy do drukowania specyficznego dla danego kraju np.: folia podstawowa, papier ciągły, białe opakowania wtórne zadrukowane tylko kolorowymi logotypami wprowadzane są na białą linię. W trakcie procesu pakowania zostają zadrukowane zgodnie z wytycznymi dla danego kraju.