Projektowanie pomieszczeń czystych – Clean Room

Przed przygotowaniem projektu, omawiany jest wraz z zleceniodawcą rodzaj działalności, do której przeznaczone będzie pomieszczenie czyste oraz określana jest technologia, jaka będzie wykorzystywana wewnątrz pomieszczenia. Bierze się również pod uwagę obecność produktów i ludzi, którzy będą uczestniczyć w procesie.

Na podstawie uzyskanych danych, określa się klasyfikację pomieszczeń. Rozplanowanie pomieszczenia wraz z poszczególnymi detalami, przedpokojami, pokojami bocznymi, barierami materiałowymi, instalacjami klimatyzacji oraz pozostałych mediów uzgadniane jest w porozumieniu z: technologiem, który definiuje proces technologiczny; architektem, który wykonuje pomiary i nadaje formę pomieszczeniu; mechanikiem, który określa parametry systemu wentylacji oraz pozostałych mediów; elektrykiem, który wyposaży pomieszczenie w niezbędne instalacje elektryczne.

Współpraca z partnerami produkcyjnymi i zleceniodawcą, przy dokładnym przestrzeganiu przepisów i potrzeb zleceniodawcy, umożliwia nam wykonanie projektu w planowanym terminie oraz w ramach uzgodnionego kosztorysu projektu.