Sufit

System paneli sufitu podwieszanego IMGRAD CR oparty jest na modułach o grubości 52 mm. Jest łatwo demontowalny, co umożliwia jego ponowną instalację w tym samym, bądź innym miejscu.

System paneli sufitu podwieszanego IMGRAD CR oparty jest na modułach o grubości 52 mm. Jest łatwo demontowalny, co umożliwia jego ponowną instalację w tym samym, bądź innym miejscu.

Panele sufitów czystych wykonywane są w trakcie trwania kilku procesów: cięcia formatowego, przebijania, gięcia blachy oraz klejenia wielowarstwowego.

Podstawową konstrukcję stanowią profile aluminiowe

Jako wypełniacz wykorzystywana jest izolacyjna wełna kamienna.

Zaokrąglone i nieostre krawędzie paneli, uzyskuje się w procesie gięcia blachy, co umożliwia ich łatwe czyszczenie.
Otwory dla lamp powstają w procesie przebijania, zaś same lampy montowane są z wykorzystaniem dodatkowej podkonstrukcji wzmacniającej.
Do uszczelnianie łączeń używana jest wysokiej jakości jednoskładnikowa, elastyczna, poliuretanowa masa.
Panele modułowe wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym planem pomieszczeń, co umożliwia czysty, dokładny i szybki montaż.

Powierzchnie modułowych sufitów czystych IMGRAD CR mogą zostać wytworzone z różnych materiałów np.: : blachy aluminiowej, blachy ocynkowanej, blachy przeciwbakteryjnej, blachy inox.