PST 6080

Roztwory pozajelitowe o dużej objętości (LVP) w hermetycznie zamkniętych pojemnikach sterylizowane są w procesie nawadniania gorącą wodą (PST 6080). Wysokie zdolności produkcyjne osiąga się dzięki wysokowydajnemu obiegowi wody z jednorodnym rozkładem temperatury. Najnowsza technologia i wieloletnie doświadczenie firmy Belimed w połączeniu z precyzyjną regulacją ciśnienia i temperatury zapewniają bezpieczną i delikatną sterylizację produktu.

Cechy:

Producent
  • Krótkie czasy wsadu z równomiernym rozkładem temperatury dzięki jednorodnemu nawadnianiu oraz optymalnie zaprojektowanej pompie cyrkulacyjnej i wymiennikowi ciepła
  • Niski poziom obciążenia produktu dzięki regulacji ciśnienia w czasie rzeczywistym
  • Sterylizacja przeprowadzana opcjonalnie według ustalonego czasu lub wskaźnika F0
  • Higieniczna konstrukcja spełniająca wymagania ASME-BPE oraz USP klasy IV
  • Samoodpływowa konstrukcja komory i systemu rur
Akcesoria
  • Wózek wsadowy z tacami pozwalającymi na indywidualne ustawienie wsadu
  • Wózek transportowy ułatwiający transport produktów poza sterylizatorem
  • Wózek załadunkowy do załadunku sterylizatora z poziomu podłogi
  • Połączenie z systemami logistycznymi wyższego lub niższego szczebla
  • Połączenie z mieszaniną pary/powietrza lub sterylizacja parą nasyconą