Rozwiązania zapobiegawcze

W przemyśle farmaceutycznym, zakres bezpieczeństwa waha się od prostych roztworów do ekstrakcji do zamkniętych izolatorów (pełne zamknięcie) z szerokim zakresem środków ochronnych.
Strefa dozowania firmy Mediseal – ciągle udoskonalana przez ostatnie lata - charakteryzuje się w szczególności łatwą do czyszczenia konstrukcją: koncepcja higienicznej konstrukcji firmy Mediseal pozwoliła na skrócenie czasu czyszczenia o połowę.
Rozwiązania zapobiegawcze z koncepcjami izolatora w strefie dozowania zostały wdrożone. Dalszy rozwój dozowania oraz inteligentny układ odpylania i filtrów, zapewnia bezpieczeństwo procesu dozowania. Oprócz łatwej kontroli i dostępu za pomocą rękawiczek, zapewnione jest szybkie i niezawodne czyszczenie.
Rozwiązania firmy Mediseal są odpowiednie dla pakowania w określonych warunkach klimatycznych o ustalonej temperaturze i  wilgotności. Dla wrażliwych produktów można stworzyć środowisko azotowe. Dostosowujemy się elastycznie do wymagań i z przyjemnością przedstawimy nasze rozwiązania.