Walidacje

Opracowujemy dokumentację walidacyjną i wykonujemy związane z nią prace kwalifikacyjne.

Kwalifikacje

Przeprowadzamy m.in. kwalifikacje instalacyjne, operacyjne, mediów oraz pomieszczeń.

Zarządzanie ryzykiem

Profesjonalna analiza ryzyka procesów, krytyczności urządzeń oraz systemów komputerowych.

Systemy skomputeryzowane

Opracowanie specyfikacji projektowej oraz walidacja systemów skomputeryzowanych.

Gazy medyczne

Kwalifikacja instalacyjna dla systemów napełniania oraz separacji gazów medycznych.

Mapowanie

Mapowanie pomieszczeń magazynowych w hurtowniach leków i wiele więcej.