Modułowe pomieszczenia czyste zapewniają odpowiedni poziom czystości środowiska pracy, a także wysoki poziom ochrony produktu. Powietrze wchodzące do komory i mające kontakt z substancją / produktem, jest wcześniej filtrowane przez filtr HEPA H14. W mamy przepływ powietrza i czystość pomieszczenia w klasie ISO 8 (ISO 14644-1).

Powietrze zasysane jest z otoczenia na górze urządzenia. Następnie jest filtrowane przez moduł filtrów, finalnie przez filtr HEPA umieszczony w panelu sufitowym. Dopływ powietrza odbywa się bezpośrednio do przestrzeni roboczej w celu zapewnienia nadciśnienia. Wylot powietrza do otoczenia znajduje się na dole. Zapewnia to również przemieszczanie powietrza i pyłu do podłogi, a następnie do otoczenia. Sufit wykonany jest z paneli aluminiowych (wypełnienie styropianem), które są zawieszone pomiędzy profilami aluminiowymi. Światła i moduły filtrów przymocowane są do sufitu.

Panel sterowania znajduje się na ścianie panelu zewnętrznego obok drzwi wejściowych. Posiada przełącznik do włączania i wyłączania wentylacji. Ze względów bezpieczeństwa, wyłączenie urządzenia, możliwe jest za pomocą przełącznika kluczowego. Użytkownik włącza przełącznik, a następnie usuwa klucz z przełącznika ze względów bezpieczeństwa. Panel sterowania ma również włącznik i wyłącznik światła.

Konstrukcja nośna wykonana z profili aluminiowych, podstawa z AISI 304. Powierzchnia zamykająca zrobiona została ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. W dolnej części każdej szyby, przygotowany jest otwór drenażowy. Wymiar otworu jest odpowiednio zwymiarowany i nie wolno go zmieniać.

Opcje:

  • Obszar roboczy w klasach od A do D zgodnie z GMP, klasa 5–8 zgodnie z ISO 14644-1:,
  • Sonda izokinetyczna
  • Rura do gazu, powietrza, próżni,
  • Gniazda elektryczne,
  • Czujnik prędkości,
  • Czujnik temperatury i wilgotności,
  • Różne wymiary,
  • Prosta rozbudowa,
  • Wykonanie zgodnie z wymaganiami klienta.