Kabina odpylająca przeznaczona jest do usuwania zanieczyszczeń, które podczas transportu pozostają na opakowaniu. Gdy paleta dotrze do kabiny i uruchomi sygnał, drzwi wejściowe zostaną zamknięte i rozpocznie się odpylanie. Poprzez dysze, które są umieszczone od ziemi do góry we wszystkich czterech rogach komory, do ścian bocznych palety, strumień powietrza rozprzestrzenia się i tworzy wiry wokół palety. Jednocześnie powietrze wieje z góry komory i popycha wirujące powietrze w kierunku kratek ssących, które są umieszczone na dole każdej ściany. W ten sposób osiągana jest maksymalna intensywność odpylania. Po zakończeniu fazy odpylania następuje płukanie palety i całej objętości komory filtrowanym powietrzem H14 w kierunku pionowym.

Szczegóły budowy kabiny:

 • Podwójne pionowe drzwi przesuwne z elementami bezpieczeństwa
 • Funkcja odpylania: dysze do wydajnego odpylania
 • Funkcja oczyszczania:
  • Wymagana ilość wymian powietrza wewnątrz kabiny
  • Recyrkulacja powietrza
  • Filtracja poprzez filtry F9 i HEPA H14
 • Wymagane ciśnienie między strefami (nadciśnienie / podciśnienie)
 • System sterowania:
  • Sterownik firmy SIEMENS
  • Tryby pracy: automatyczny, ręczny, serwisowy
  • Sterowanie panelami dotykowymi po obu stronach, zapewnia prostą i wydajną pracę
 • Możliwość automatycznego transportu