Firma Craftech wykonuje usługi w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji urządzeń i systemów pomocniczych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP).

Definicje:

 • Kwalifikacja projektu – udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że proponowany projekt obiektów, systemów i urządzeń jest odpowiedni do zamierzonego celu.
 • Kwalifikacja instalacyjna – udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że obiekty, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, są zgodne z zatwierdzonym projektem i zaleceniami producenta.
 • Kwalifikacja operacyjna – udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że obiekty, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, funkcjonują tak, jak zamierzono w przewidywanych zakresach operacyjnych.
 • Kwalifikacja procesowa – udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że obiekty, systemy i urządzenia, jako całość, działają skutecznie i w sposób powtarzalny w odniesieniu do zatwierdzonego procesu i specyfikacji produktu.

Kwalifikacje wykonywane są w następującym zakresie:

 • Kwalifikacja projektu (DQ)
 • Kwalifikacja instalacyjna (IQ)
 • Kwalifikacja operacyjna (OQ)
 • Kwalifikacja procesu (PQ)

Działania kwalifikacyjne dokumentowane są w postaci protokołu i raportu kwalifikacyjnego zgodnie z wytycznymi GMP, GDP.

Kwalifikacji przeprowadzane są między innymi dla następujących urządzeń i systemów pomocniczych:

 • Linie pakujące (linie blistrujące, butelkujące, saszetkowe, napełniające, itp.)
 • Urządzenie służące do wytwarzania produktów leczniczych (mieszalniki, powlekarki, tabletkarki, itp.)
 • Systemy wody oczyszczonej
 • Systemy sprężonego powietrza
 • Systemy klimatyzacji / klimatyzatory (hurtownie farmaceutyczne, strefy produkcji leków)
 • Pomieszczenia czyste
 • Pomieszczenia magazynowe (hurtownie farmaceutyczne)

Firma Craftech świadczy również usługi pomiarowe takie jak:

 • Pomiary ilości cząstek mechanicznych w powietrzu
 • Pomiary integralności i szczelności filtrów
 • Pomiary samooczyszczania / regeneracji pomieszczeń
 • Rozkłady temperatury i wilgotności względnej
 • Pomiary ilości nawiewanego powietrza / wydajności
 • Pomiary ilości wymian
 • Pomiary różnicy ciśnień