Udowadniamy, że można skutecznie utrzymać obszar roboczy wolny od zanieczyszczeń. Komora laminarna zapewnia wysoki poziom ochrony produktu przed cząstkami stałymi pochodzącymi z otoczenia. W ten sposób zapewnia czyste i higieniczne warunki pracy. Pobiera część powietrza za pośrednictwem filtra wstępnego, który znajduje się w górnej części obudowy. Pozostałe powietrze podlega recyrkulacji poprzez kanał powrotny. Zmieszane masy przechodzą przez specjalny wentylator, kolejne filtry, aż do obszaru roboczego.

Komora, inaczej szafa laminarna wyposażona jest w siatkę dystrybucyjną, która rozprowadza powietrze po całym miejscu pracy, zapewniając pionowy i jednokierunkowy przepływ. Powstała w ten sposób kurtyna zabezpiecza obszar roboczy oraz produkty przed potencjalnymi zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Za pomocą mikroprocesora można sterować funkcjami obsługi i bezpieczeństwa. Powierzchnia konstrukcji metalowej zabezpieczona jest farbą proszkową, a ściany boczne wykonane są z bezpiecznego szkła.

Komory bezpieczeństwa - Craftech

Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmuje także okap wyciągowy, który gwarantuje wysoką ochronę operatora i środowiska poprzez ekstrakcję niebezpiecznych emisji. Powstał z myślą o pracy z substancjami toksycznymi i lotnymi. Zasysa powietrze z otoczenia za pośrednictwem przedniego otworu roboczego do miejsca pracy, a następnie wyłapuje pył i szkodliwe związki. Wszystkie powierzchnie i narożniki wykonane zostały zgodnie ze standardami GMP. Użytkownik może samodzielnie konfigurować parametry pracy za pomocą interfejsu.

Na uwagę zasługuje również komora z serii Mini-S z pionowym przepływem powietrza. Znajduje zastosowanie w branży optycznej, farmaceutycznej oraz mikroelektronicznej. Stworzona została z myślą o prostszych zadaniach, które wciąż wymagają zachowania odpowiednich warunków. Pobrane powietrze przepływa przez filtr HEPA, gdzie zostaje oczyszczone z zanieczyszczeń cząstkami stałymi. Ewentualne pytania dotyczące właściwości i zasady działania naszych komór bezpieczeństwa prosimy kierować do naszych ekspertów.