Młyn Bohle typu BTM to łatwe w użyciu urządzenia modułowe, służące do rozdrabniania nawet najbardziej kłopotliwych produktów. Jest to jednostka mobilna z możliwością regulacji wysokości za pomocą dźwigni ręcznej. Obrotowy zawór, który zainstalowany został nad przestrzenią procesową, umożliwia właściwą regulację przepływu produktu.

Główne zalety urządzenia:

Producent

  • Urządzenie mobilne z ręczną regulacją wysokości
  • Przecieranie mokrych lub suchych produktów
  • Dostępne sita od 0,1 do 3 mm
  • Dostępna wersja w wykonaniu antywybuchowym – zgodnie z wytycznymi ATEX