//craftech.pl/wp-content/uploads/2017/11/gaz-new.jpg

Firma Craftech wykonuje usługi dla wytwórców Gazów Medycznych w następującym zakresie:

  • Opracowanie Głównego Planu Walidacji
  • Przeprowadzenie walidacji procesu separacji / rozdziału powietrza
  • Przeprowadzenie walidacji procesu napełniania
  • Przeprowadzenie kwalifikacji instalacji separacji / rozdziału powietrza
  • Przeprowadzenie kwalifikacji instalacji napełniania
  • Walidacji systemów skomputeryzowanych