//craftech.pl/wp-content/uploads/2017/11/walidacja-new.jpg
 
 


Walidacja procesów

 

Walidacja to udokumentowany dowód potwierdzający, że dany proces prowadzony w ustalonym zakresie parametrów przebiega skutecznie i w sposób powtarzalny. Umożliwia tym sposobem wytwarzanie produktu leczniczego spełniającego ustalone wymagania specyfikacji oraz kryteria jakościowe.

 


Walidacja czyszczenia

 

Walidacja to udokumentowany dowód potwierdzający, że zatwierdzona procedura czyszczenia jest skuteczna i powtarzalna – sprawia, że urządzenie nadaje się do przetwarzania produktów leczniczych.