Firma Craftech wykonuje usługi w zakresie opracowania procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP).

Definicje

  • Zarządzanie ryzykiem – polega na systematycznym procesie oceny, kontroli, komunikacji oraz przeglądzie ryzyka dotyczącego jakości produktu leczniczego. Zarządzanie Ryzykiem Jakości może odnosić się zarówno do działań, które miały miejsce w przeszłości, jak i do działań, które mogą wydarzyć się w przyszłości.

W zakres usług wchodzą następujące czynniki:

  • Opracowanie procesu zarządzania ryzykiem
  • Przeprowadzenie analizy krytyczności i ryzyka urządzeń / wyposażenia
  • Przeprowadzenie analizy krytyczności i ryzyka dla systemów skomputeryzowanych
  • Przeprowadzenie analizy ryzyka dla procesów metodą FMEA