Soki owocowe oraz inne napoje wymagają długiego okresu trwałości (przydatności do spożycia), który uzyskuje się poprzez wydajne przetwarzanie, ale bez utraty wymaganej jakości produktu. Wymaga to obróbki termicznej produktu, przy użyciu pasteryzatora. W krótkim czasie urządzenie podgrzewa produkt do wymaganej temperatury, a następnie gwałtownie chłodzi.

Do podgrzanie produktu do wymaganej temperatury wykorzystuje się płytowe lub rurowe wymienniki ciepła. Jaki system obróbki cieplnej zostanie użyty, uzależnione jest od właściwości poddawanego obróbce produktu. Właściwy projekt pasteryzatora oraz dobór odpowiednich komponentów pozwala na przetwarzanie następujących produktów:

Producent
  • Produkty z owoców i warzyw
  • Produkty warzone (browary)
  • Produkty nabiałowe

Rdzeniem instalacji procesowych są wymienniki ciepła, używane do chłodzenia, grzania, pasteryzacji oraz grzania UHT. W zależności od konfiguracji instalacji, Ipros używa głównie płytowych wymienników ciepła.

Projekt i funkcjonalności systemu muszą zostać zaplanowane i dostosowane indywidualnie do rodzaju produktu, który ma być poddany obróbce i uwzględniać wszystkie istotne parametry, aby zapobiegać niepożądanym zapachom i zmianom kolorystycznym produktu. Nasza jednostka pasteryzacyjna jest wysoce wydajną jednostką. Dzięki projektowi rekuperacyjnemu, można odzyskać aż do 96% ciepła, w zależności od produktu. Dzięki temu pasteryzacja jest najbardziej opłacalną metodą ze wszystkich metod obróbki cieplnej.