Pomieszczenie z wbudowaną komorą zapewnia czyste warunki pobierania próbek oraz niezbędne bezpieczeństwo operatorów i otoczenia. Zwykle jest ona ustawiona jako oddzielna jednostka zlokalizowana przy wejściu materiałów farmaceutycznych do procesu produkcyjnego. Dzięki różnicy ciśnień zapewnia czyste warunki. Dostosowana jest do sposobu transportu materiału, częstotliwości pobierania próbek oraz trybu wejścia i pracy operatorów (hala, szatnie itp.).

Komora zapewnia potrójną ochronę:

  • Chroni operatora przed nadmiernym wdychaniem potencjalnie szkodliwych cząstek pyłu lub aerozoli, które powstają podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi wewnątrz komory,
  • Chroni otoczenie komory, ponieważ zapobiega rozprzestrzenianiu się cząsteczek kurzu poza obszarem obsługi komory,
  • Chroni otwarte materiały przed zanieczyszczeniem zewnętrznym.