Główną funkcją komory suszącej jest suszenie ręcznie umytych urządzeń. Suszenie odbywa się w komorze, w której osiągane są wymagane warunki (temperatura, wilgotność, warunki w pomieszczeniu czystym, itp.). Urządzeniem steruje panel dotykowy, który znajduje się na ścianie w pobliżu urządzenia. Komora osusza sprzęt gorącym i suchym powietrzem, które wdmuchiwane jest poprzez dysze zainstalowane w rogach komory i na jej suficie. Klimatyzator znajduje się w obszarach technicznych i zapewnia prawidłowe przygotowanie powietrza. Podłączony jest kanałami. W klimatyzatorze i komorze suszącej znajdują się filtry (F9 i H14), które zapewniają odpowiednią klasę czystości powietrza wewnątrz suszarni.

Proces suszenia odbywa się w określonej na wstępie temperaturze. Ustawiona temperatura zależy od rodzaju sprzętu. Czas schnięcia uzależniony jest od wyposażenia, wielkości i kształtu suszonych elementów. Po zakończeniu fazy suszenia rozpoczyna się faza chłodzenia, która przeprowadzana jest w celu obniżenia temperatury powierzchni suszarek. Komora automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia po upływie czasu suszenia i nie pozwala na otwarcie drzwi, dopóki nie ostygnie.

Maksymalna temperatura suszenia wynosi 80 °C, maksymalny przepływ powietrza to 1300 m3 / h. Komora działa bez recyrkulacji ze 100% wymianą powietrza. Filtr H14 znajduje się w komorze suszącej, co zapewnia odpowiedni stopień czystości wewnątrz suszarni. Wnętrze i strona zewnętrzna komory wykonane są zgodnie z standardami GMP.

Do wizualizacji i bardziej przejrzystego zarządzania, wykorzystywany jest ekran SIEMENS TP TP700. Podstawowe jego zadania to zarządzanie systemem, wyświetlanie błędów, ustawienia serwisowe itp.