Komora VHP H2O2 służy do przekazania materiału do sterylnego środowiska. Jest przestrzenią przejściową pomiędzy czystą i mniej czystą strefą, w której przeprowadzana jest dezynfekcja materiału. Zapewnia odkażony przepływ materiału między przestrzeniami. Odkurzanie odbywa się przy ukierunkowanym przepływie powietrza i odkażaniu nadtlenkiem wodoru. Powietrze jest całkowicie filtrowane za pomocą filtrów HEPA. Komora ma system odkażania nadtlenkiem wodoru, który zależy od wymagań klienta. W naszej ofercie posiadamy różne systemy dystrybucji czynnika odkażającego - nadtlenku wodoru. Dystrybucja może odbywać się przez odparowanie lub różnymi metodami natryskiwania. Systemy osiągają różne parametry (penetracja, czas, stężenie, ...) i są odpowiednie do różnych zastosowań. Procedury walidacji z wykorzystaniem wskaźników mikrobiologicznych mają na celu udowodnienie adekwatności odkażania. Przydatność zależy również od stężenia i jakości H2O2. Komora to całkowicie autonomiczny system. Do wizualizacji i bardziej przejrzystego zarządzania służy ekran SIEMENS TP 700. Instalowany jest w mniej czystym środowisku, jego podstawowe zadania to zarządzanie systemem, wyświetlanie błędów, konfiguracja usług itp. Po pomyślnej lub nieudanej sterylizacji drukuje raport. Układ sterowania ma również możliwość przeprowadzenia automatycznego testu szczelności komory.