Mieszalniki Bohle serii PM umożliwiają homogenne wymieszanie wsadu w postaci suchego proszku, dzięki zastosowaniu opatentowanych elementów mieszających, zamocowanych bezpośrednio do wieka pojemnika. W zależności od wymagań procedura mieszania może być wykonana dla wsadów od 4 do 12 000 litrów.

Dzięki zastosowaniu opatentowanych elementów mieszających, zakres roboczy każdego z kontenerów to od 20% do 85% ich całkowitej pojemności - uwzględniając różną gęstość produktów: 0.2 – 1.2 kg/dm3.

Główne zalety urządzenia:

Producent
  • Kolumna podnosząca – możliwość wykorzystania jako stacja przesiewająca
  • Opatentowane elementy mieszające
  • Zakres roboczy od 20% do 85% całkowitej pojemności
  • Szeroki wybór kontenerów - wsady od 4 do 12 000 litrów