Jeśli chcemy się upewnić, że pomieszczenie czyste spełnia swoje zadanie, należy zmierzyć stężenie cząstek obecnych w powietrzu i ustalić jego klasyfikację. Dzięki naszym urządzeniom jesteśmy w stanie policzyć cząstki o wielkości od 0,3 μm do 10 μm. Ostateczny wynik podawany jest w postaci cząstek na metr sześcienny.

Pomiar ilości cząstek oraz klasyfikację pomieszczeń wykonujemy zgodnie z normą ISO 14644-1 i wytycznymi GMP Aneks 1.

Test jest wykonywany za pomocą laserowego licznika cząstek z wbudowaną pompą powietrzną i sondą izokinetyczną. Na podstawie tabeli standardowej określamy liczbę wymaganych punktów pomiarowych w stosunku do powierzchni przestrzeni badanej i odpowiednio / równomiernie je rozmieszczamy. Maksymalne dopuszczalne stężenie cząstek, liczbę powtórzeń pomiarów i czas pobierania próbek określa się zgodnie z projektowym stopniem czystości. W zależności od podstawowych wymagań norm, liczba punktów próbkowania i czasy próbkowania mogą zostać zwiększone na życzenie klienta.

Używamy profesjonalnego sprzętu pomiarowego wiodących światowych producentów. Urządzenia są kalibrowane jeden raz w roku.