Każde pomieszczenie czyste wykonane jest zgodnie z założeniami projektu. Mierząc objętość powietrza nawiewanego w pomieszczeniu, sprawdzamy, czy system klimatyzacji zapewnia jego wystarczającą ilość. Na podstawie wyników pomiarów można obliczyć liczbę wymian powietrza w zależności od kubatury pomieszczenia lub urządzenia. Badanie przeprowadzane są zgodnie z normą ISO 14644-3.

Pomiar wielkości przepływu powietrza możliwy jest do wykonania kilkoma metodami. Najprostszą, najszybszą i przejrzystą metodą jest użycie miernika ilości powietrza - balometru i pomiar ilości bezpośrednio na filtrach nawiewnych powietrza (anemostatach). Po latach doświadczeń i udoskonaleń urządzeń pomiarowych, metoda ta stała się bardzo niezawodna, dokładna i w konsekwencji najczęściej stosowana. W przypadkach, gdy ze względu na wymiary balometru bezpośredni dostęp do jednostek filtrujących nie jest możliwy lub wielkość pojedynczej jednostki wlotu powietrza jest większa od wyżej wymienionych, pomiar można wykonać bezpośrednio pod powierzchnią filtra (punkt wlotu powietrza) sondą anemometryczną.

Używamy profesjonalnego sprzętu pomiarowego wiodących światowych producentów. Urządzenia są kalibrowane jeden raz w roku.