Celem testu jest pomiar różnicy ciśnienia pomiędzy różnymi strefami ciśnienia. Pomiary wykonuje się między pomieszczeniami czystymi, filtrami lub na oddzielnych urządzeniach, zwykle izolatorach. Badanie przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami normy ISO 14644-3.

Istnieją obszary czyste z dodatnią lub ujemną różnicą ciśnienia. W systemach z dodatnią różnicą ciśnienia, kaskada ciśnieniowa zapewnia przepływ powietrza z czystszych obszarów do mniej czystych obszarów. Takie systemy są stosowane, gdy wymagane są czyste warunki pracy, a produkty nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska. W systemach z ujemną różnicą ciśnienia, kaskada ciśnieniowa między przestrzeniami zapewnia bezpieczne warunki pracy i chroni środowisko przed niebezpiecznymi produktami. W takim przypadku główny obszar produkcji ma największą różnicę podciśnienia w odniesieniu do środowiska. Wszystkie inne sąsiednie obszary umożliwiają bezpieczne wyjście.

Możemy również sprawdzić, czy filtry są zatkane, mierząc różnicę ciśnień między czystą i brudną stroną filtra. Po przekroczeniu wartości granicznej wymagana jest wymiana filtra.

Używamy profesjonalnego sprzętu pomiarowego wiodących światowych producentów. Urządzenia są kalibrowane jeden raz w roku.