Pomiary pokazują, że system wentylacji jest w stanie zapewnić wymagane wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza w wyznaczonych obszarach. Badanie przeprowadzane są zgodnie z normą ISO 14644-3.

Pomiary wykonywane są w obszarach czystych, w których przeprowadzane są różne procesy produkcyjne. Dlatego obszary pomieszczeń czystych podzielone są na strefy o różnych kontrolowanych parametrach temperatury i wilgotności względnej.

Stosujemy dwie metody pomiarowe:

  1. Pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach czystych:
    Pomiary wykonuje się za pomocą urządzenia, które ma możliwość rejestracji wyników. Pomiary wykonywane są we wszystkich kontrolowanych obszarach, biorąc pod uwagę wymagania norm oraz potrzeby i wymagania klienta.
  2. Rozkład temperatury i wilgotności względnej – mapowanie:
    Mapowanie temperatury i wilgotności przeprowadzane jest za pomocą rejestratorów danych w celu wykazania właściwego rozkładu temperatury powietrza oraz określenia punktów krytycznych, na przykład w komorach suszarniczych oraz w magazynach surowców i produktów. Liczba punktów pomiarowych określana jest na podstawie wielkości przestrzeni badanej. Pomiary wykonuje się na kilku wysokościach, w ustalonych odstępach czasu, przez określony czas. Po przeprowadzeniu analizy danych, tworzony jest raport.

Używamy profesjonalnego sprzętu pomiarowego wiodących światowych producentów. Urządzenia są kalibrowane jeden raz w roku.