Powietrzne śluzy osobowe stanowią barierę pomiędzy dwiema strefami o różnej klasie czystości. Przeznaczone są do intensywnego czyszczenia i zapewnienia bezpiecznych warunków podczas przejścia personelu pomiędzy pomieszczeniami / strefami. W trakcie przejścia drzwi śluzy są blokowane przy wykorzystaniu mechanizmu blokady „interlock”. Możliwość wykonania w klasie czystości ISO 5 do ISO 8 (Klasa A do D zgodnie z GMP).