Kierunek ruchu powietrza jest ważnym czynnikiem w każdym kontrolowanym środowisku. Za pomocą wizualnego testu dymu możemy udowodnić, że systemy wentylacji i filtracji są w stanie chronić obszar krytyczny przed zanieczyszczeniem cząstkami z otoczenia i ustalić, czy kierunek ruchu pionowego (jednokierunkowego / laminarnego) powietrza jest jednorodny pod całą powierzchnią filtra / dystrybucji.

Jest to najprostsza i najskuteczniejsza metoda wykrywania niepożądanych martwych stref, kieszeni powietrznych i wyświetlania ścieżek powietrznych od wlotu do wylotu w pomieszczeniu lub urządzeniu. Służy również do wizualizacji kierunku przepływu powietrza między różnymi strefami ciśnienia w czystych obszarach z wykorzystaniem przepływu turbulentnego. Wizualny test dymu przeprowadza się zgodnie z zaleceniami normy ISO 14644-3.

Do przeprowadzenia testu używamy specjalnych rurek dymowych. Po uzgodnieniu z klientem do raportu dołączamy zdjęcia lub przygotowujemy klip wideo.