Celem testu jest określenie czasu niezbędnego do powrotu do stanu czystości (limitu klasy) badanego obszaru, który sztucznie zanieczyściliśmy za pomocą generatora cząstek. Niezbędnym sprzętem potrzebnym do przeprowadzenia testu jest laserowy licznik cząstek, generator aerozolu i w razie potrzeby diluter aerozolu. Badanie przeprowadzane jest zgodne z zaleceniami normy ISO 14644-3.

Badanie przeprowadza się poprzez zanieczyszczenie obszaru za pomocą generatora aerozolu. Początkowe stężenie cząstek powinno być 100 razy większe, niż maksymalne dozwolone stężenie cząstek dla danej klasy czystości. Czas regeneracji to czas potrzebny do spadku stężenia poniżej limitu dla badanej klasy czystości. Pierwszym pomiarem jest początkowe obciążenie cząstkami. Test regeneracji jest pomiarem, w którym mierzone jest stężenie cząstek z określoną częstotliwością. Czas oczyszczania zależy od wydajności filtracji HEPA, ilości wymiany powietrza, dystrybucji powietrza nawiewanego, położenia kratek wywiewnych oraz różnic ciśnień między przestrzeniami.

Używamy profesjonalnego sprzętu pomiarowego wiodących światowych producentów. Urządzenia są kalibrowane jeden raz w roku.